เกียรติบัตรของผมจะอัพเดทเรื่อยๆ ซึ่งผมจะเก็บไว้บน Google Drive หากเราเก็บไว้ในแฟ้ม วันใดวันหนึ่งเอกสารเกิดความเสียหายที่คาดไม่ถึง เราไม่สามารถย้อนกลับไปรับหรือเอาเกียรติบัตรนั้นคืนมาได้ ผมเลยเก็บไว้ใน GoogleDrive จะได้ปลอดภัยและง่ายต่อการนำมาใช้งาน