วิธีแยกคำนำหน้าชื่อและนามสกุล พร้อมแสดงเพศ Microsoft Excel

กรณีที่คำนำหน้านามไม่ติดกับชื่อ สามารถใช้ Excel จัดการได้ง่าย ๆ ครับไม่ว่าจะด้วยสูตรหรือใช้ Text to columns แต่หากเมื่อใดที่คำนำหน้านามมีความหลากหลายทั้งยังอยู่ติดกับชื่อแล้ว การจัดการจะยุ่งยากขึ้นครับ

ภาพประกอบการตัดข้อความกรณีมีคำนำหน้านามติดกับชื่อ 

ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. จากภาพให้ทำการกรอกคำนำหน้าชื่อที่คิดว่าจะมีทั้งหมดก่อนที่ F2:F12
 2. แล้วคีย์ในแต่ละเซลล์ดังนี้
  1. เซลล์ D3 คีย์สูตรเพื่อตัดนามสกุลมาแสดง
   =RIGHT(A3,LEN(A3)-FIND(" ",A3))
   Enter
  2. เซลล์ C3 คีย์สูตรเพื่อตัดชื่อมาแสดง
   =SUBSTITUTE(RIGHT(A3,MIN(LEN(SUBSTITUTE(A3,$F$2:$F$9,"")))),D3,"")
   Ctrl+Shift+Enter
  3. เซลล์ B3 คีย์สูตรเพื่อตัดคำนำหน้านามมาแสดง
   =SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3,C3,""),D3,"")
   Enter
  4. เซลล์ E3 คีย์สูตรเพื่อแยกเพศ
   = IF(OR(B3="นาย",B3="เด็กชาย",B3="ด.ช."),"ชาย","หญิง")
   Enter

  ตามตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการหนึ่งที่จะแยกคำนำหน้านาม ชื่อ และนามสกุลออกจากกันในกรณีที่คำนำหน้านามมีความหลากหลาย ซึ่งจะใช้สูตร Array เข้ามาช่วย และมาทำการแยกเพศจากคำนำหน้าชื่อครับ

  Download : ตัวอย่างประกอบ

ความคิดเห็น