แก้ปัญหา windows 10 เข้า Share File ไม่ได้


You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access. These policies help protect your PC from unsafe or malicious devices on the network.


การแก้ไข วิธีที่ 1
เปิด Registry Editor


เลือก Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters

แก้ไขค่า AllowInsecureGuestAuth เป็น 1

แล้วลองทดลองเข้าใช้งานอีกครั้ง


การแก้ไข วิธีที่ 2
กด Win + R แล้วพิมพ์ gpedit.msc เพื่อเข้า Local Group Policy Editor

เข้าไปที่ Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> Lanman Workstation
แล้วเลือก Enable insecure guest logons
ถ้าหากเป็น disabled ให้ทำการเลือกเป็น enabled ใน policy นี้

จากนั้นกด Win + R แล้วพิมพ์ กด gpupdate /force

แล้วลองทดลองเข้าใช้งานอีกครั้ง

ความคิดเห็น

  1. หลังจากอัพเดท 2021-05 Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 for x64-based Systems (KB5003214) วิธีนี้แก้ไขได้จริง สามารถใช้งานได้ ขอบคุณมากครับ

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น