โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2020

แก้ปัญหา windows 10 เข้า Share File ไม่ได้

รูปภาพ
You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access. These policies help protect your PC from unsafe or malicious devices on the network. การแก้ไข  วิธีที่ 1 เปิด Registry Editor เลือก Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters แก้ไขค่า AllowInsecureGuestAuth เป็น 1 แล้วลองทดลองเข้าใช้งานอีกครั้ง การแก้ไข  วิธีที่ 2 กด Win + R แล้วพิมพ์ gpedit.msc เพื่อเข้า Local Group Policy Editor เข้าไปที่ Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> Lanman Workstation แล้วเลือก Enable insecure guest logons ถ้าหากเป็น  disabled ให้ทำการเลือกเป็น enabled ใน policy นี้ จากนั้นกด Win + R แล้วพิมพ์ กด gpupdate /force แล้วลองทดลองเข้าใช้งานอีกครั้ง