โพสต์

[แก้ปัญหา] หลังจากอัพเดท windows 10 เข้า Share File ไม่ได้