ปกติเมื่อเราใช้งาน xampp เดิมๆ จะไม่มีรหัสผ่านให้ เราต้องทำการตั้งเอง

กำหนดรหัสผ่านให้กับ MySQL มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิด XAMPP control panel ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Shell ทางด้านขวา จะได้โปรแกรมในรูปแบบ command line (หน้าจอดำๆ) ขึ้นมา
2. พิมพ์คำสั่งลงไปตามนี้  
mysqladmin --user=root password "12345" 
ตรง password “รหัสที่ต้องการ” ในที่นี้ผมใส่ 12345 
3. จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Config แล้วเลือก ชื่อว่า phpMyAdmin (config.inc.php)

4. มองหาบรรทัดที่ 19 และ 21 โดยเปลี่ยน
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
แก้เป็น
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
แล้วให้ใส่รหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ในข้อ 2
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
แก้เป็น
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '12345';
เสร็จแล้วครับ กับขั้นตอนการสร้างรหัสผ่านให้ Mysql ใน XAMPP
อย่าลืมกดบันทึกไฟล์นี้ ด้วยครับ