รายฃื่อ Extension ของโปรแกรม Visual Studio Code ที่ผมใช้ในการทำงาน

 • Better Comments

  ปกติเมื่อเราเขียนคอมเมนต์จะแสดงข้อความสีเหมื่อนกันทั้งหมดจนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรแต่เจ้า Better Comments จะช่วยแยกประเภทคอมเมนต์ให้สแดงรูปแบบแตกต่างกันทำให้ไม่ต้องไปนั่งไล่หาและไม่ต้องสับสนว่าเป็นคอมเมนต์ที่แสดงเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร

 • Auto Close Tag

  ช่วยปิด Tag HTML ที่เปิดไว้ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับ​การปิด Tag หรือหาตำแหน่งที่เราลืมปิด

 • Auto Rename Tag

  จะช่วยแก้ไขชื่อ Tag ที่ทำการแก้ไข ไม่ว่าจะแก้ไขที่ Open Tag หรือ Close Tag เครื่องมือนี้ก็จะแก้ไขในส่วนที่เหลือให้โดยอัตโนมัติ

 • Highlight Matching Tag

  จะช่วย Highlight แท็กเปิด ปิด ให้ดูง่ายขึ้น

 • Indent-Rainbow

  จะช่วยแสดงสีของการเยื้องแต่ละครั้ง และจะมีการสลับสีที่แตกต่างกันไปในแต่ละขั้น