งานที่ผมเคยเจออยู่บ่อย ๆ ในการแปลงตัวเลขเป็นจำนวนเงินที่เขียนด้วยภาษาไทย โดยเฉพาะเวลาจะเปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา เพราะต้องทำใบชำระค่าลงทะเบียนเรียน ถ้าจะให้มานั้นพิมพ์เองก็คงไม่ไหว ทั้งช้า เสียเวลา ที่สำคัญอาจจะผิดเอาง่ายๆ

ดังนั้นผมจะใช้ ฟังก์ชั่น BAHTTEXT() ใน MS Excel สำหรับใช้แปลงตัวเลขเป็น จำนวนเงินที่เขียนด้วยภาษาไทย

วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น BAHTTEXT()

ให้เลือกไปที่ Cell ที่ต้องการใส่สูตรแล้วพิมพ์ =BAHTTEXT(ตัวเลขที่ต้องการ) หรือ =BAHTTEXT(A2) ดังตัวอย่างในรูปข้างล่าง